Off-grid – Автономни

Off-grid – Автономни

Полезна информация

Ако обмисляте варианти за използване на електрическа енергия от слънцето за битови нужди, първото, което ще научите е, че електричеството произведено от соларните панели е с постоянен DC (direct current) ток. Уредите в дома ви обаче работят на променлив AC (alternating current) ток, затова ще ви е нужно устройство за неговото преобразуване. Предлагаме високоефективни Off-grid инвертори за всички автономни соларни системи.

Особености

Автономната (On-Grid) система се различава от мрежовата по това, че генерираната от слънцето електрическа енергия се съхранява в акумулаторна батерия за по-късно използване. Тази енергия се подава при нужда към битовите консуматори, но за да бъдат захранени, тя трябва да бъде преобразувана. За целта е разработен инверторът.

Соларните системи извън мрежата включват както слънчеви панели, така и акумулаторни батерии, така че енергията може да влезе в дома от един от тези два източника във всеки един момент в зависимост от слънчевата ситуация. Понякога са необходими множество инвертори, например мрежови инвертор, или инвертор с чиста синусоидална вълна, както и контролер за зареждането.

Соларният инвертор ще бъде използван за преобразуване на мощността, постъпваща от слънчевия панел, докато акумулаторният ще преобразува енергията, идваща от източника на съхранение - батерията. Инверторите, използвани съвместно с акумулаторна батерия, често са отговорни за управление на нейните цикли на зареждане и разреждане.

Инверторите Of-Grid могат да бъдат разделени на два различни типа: струнни и микроинвертори. Разликата между двете е свързана с това как соларните модули са разположени в системата. Струнният се използва, когато слънчевите панели са свързани в един единствен ред.

Този ред може да се състои от най-малко три панела или толкова, колкото дадена система може да обработва едновременно. Захранващото напрежение, което генераторът генерира, идва от връзка в края на линията към инвертора. В този момент соларният инвертор преобразува постояннотоковото захранване в променливотоково захранване и го изпраща за използване в домакинството.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.