Соларно осветление за билборове и рекламни пана

Соларно осветление за билборове и рекламни пана

Полезна информация

Много компании влагат крупна част от приходите си, за да рекламират своята дейност и привлекат потребителите към своя продукт/услуга. Билбордът и рекламното пано са доказано въздействащи методи за визуализиране на дадена рекламна стратегия.

Може да избягвате рекламите в медиите, но пътувайки, вие ще ги виждате. Дори през нощта, когато са добре осветени от електрическата мрежа или посредством автономно соларно осветление за билбордове и рекламни пана, каквото ние можем да предложим.

Характеристики

Соларните системи за осветяване на рекламни съоръжения днес са достоен конкурент на осветлението, идващо от електрическата мрежа. Това се дължи на редица фактори, най-важният от които е оптимизиране работата на осветителните тела. С използването на високоефективни LED прожектори се осигурява високо ниво на осветяване при минимална консумация на електрическа енергия.

Един примерен соларен билборд включва:

  • Соларни панели – монокристални или поликристални
  • Акумулаторна батерия
  • Таймер и контролер
  • DC / DC конвертор
  • LED осветителни тела

Фотоволтаичните панели за осветление на билборд и рекламни пана са с малък размер, но с висока ефективност, благодарение на напредъка на технологиите, по които се произвеждат. Панел с малък размер може да съдържа голям брой кристални клетки с много висок капацитет на поглъщане. По този начин се генерира голям обем електрическа енергия от слънцето дори при кратко слънцегреене в зимните месеци.

Генерираната от панелите енергия се отвежда в акумулатора, където се съхранява за по-късно използване. Таймерът и контролерът служат съответно за контролиране графика на включване на осветлението и за контрол на зареждането на акумулаторната батерия. Конверторът, пък осигурява контролирана мощност за тяхната работа.

Всеки елемент на системата трябва да бъде с високо качество и максимално съответствие, включително светодиодите, осветяващи вашия билборд. Добре оразмерената система е продължително и ефективно работеща система. Това означава минимални разходи за поддръжка в периода на експлоатация.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.