Улично осветление

Улично осветление

Полезна информация

Автономно захранване за осветяване на открити пространства е нужно на много места, където присъединяването към електропреносната мрежа е невъзможно или не е финансово рентабилно. За щастие днес е невероятно лесно да изградите собствена фотоволтаична система, която да произвежда електричество за нуждите на външни осветителни тела и прожектори. Соларното улично осветление е ефективно и дългосрочно решение без финансов разход в процес на използване.

Особености

Тъй като разходите за осветяване на открити площи през целия тъмен период на денонощието не са никак малки, изграждането на автономно соларно улично осветление, се явява едно много разумно решение. От финансова гледна точка, разходът е напълно оправдан, защото фотоволтаичните централи използват един неизчерпаем ресурс на електрическа енергия – слънцето.

Предимствата на соларното осветление са много на брой. Дори при самото му инсталиране не е необходимо да се изкопават канали и да се полагат кабели за включване към електропреносната мрежа. Днес на пазара се предлагат различни видове соларни осветителни тела за осветяване на улици, спортни площадки, паркове и т.н., болшинството от които имат сходен принцип на работа.

Използва се слънчев панел, насочен по посока на слънцето. Панелът се състои от множество фотоволтаични клетки, чиято задача е да абсорбират слънчевата светлина и да я превръщат в електрическа енергия. Генерираната от панелите енергия се използва за зареждане на акумулаторни батерии, откъдето енергията се черпи за захранване на осветителите през тъмната част от денонощието.

Възможният брой на осветителните тела, захранвани от такава соларна система зависи от количеството акумулирана през деня енергия и от капацитета на съхранение на батерията. Използва се микропроцесорен контролер, който следи заряда на акумулатора и разхода на електроенергия от независимото соларно улично осветление.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.