Термопомпи

Термопомпи

Полезна информация

С термо помпи днес могат да се решат редица задачи при експлоатация на сградни съоръжения. Термо-помпата е машина, която ефективно замества електрическата енергия, черпейки такава от естествени природни източници. Днес помпите се използват успешно за климатизация (отопление и охлаждане) на жилищни и бизнес помещения, а като бонус целогодишно осигуряват нужните количества топла вода.

Видове и принцип на работа

Термопомпите биват два вида: водни и въздушни. Водните извличат топлина от земните пластове, а въздушните използват за целта околния въздух. И двата вида имат сходен принцип на работа. По-просто казано, това е машина, която по механичен път прехвърля количество топлина от по-студен източник към по-топло тяло.

За работата си термопомпата залага на физическия принцип за повишаване на точката на кипене чрез натиск. Тоест, с понижаване на налягането средата се изпарява при ниска температура, докато повишаването му води до висока точка на кипене. Работата на термопомпите би могла да бъде двупосочна, Те могат да охлаждат или затоплят средата, прехвърляйки топлина от първия топлообменник към втория и обратно.

Приложението им в бита днес е изключително широко. Могат да захранват конвектори, радиатори, подово отопление и бойлери. Конвекторите са оптималният вариант за охлаждане на сгради чрез термопомпени инсталации, защото с тях максимално бързо се постига желаната температура в стаите, които не се климатизират непрекъснато.

Най-често използваните в домакинствата термопомпи са от типа въздух-вода. Те изискват по-малка първоначална инвестиция, а освен това се инсталират по-лесно. Работата им е обвързана с температурата на околния въздух. Ефективно охлаждат жилището, а в допълнение подгряват и водата за битови нужди, като по този начин понижават драстично разходите за електрическа енергия.

Термо помпата вода-въздух е по-скъпа, но и по-ефективна целогодишно, защото работата ѝ не е обвързана с околната температура. Тя черпи топлина от земята, където при дълбочина от 2 метра температурните стойности са постоянни. При въпросния вид топлинната енергия може да се извлича посредством серпентини, свързани в затворен кръг.

Съществува и трети вариант за използване на термопомпи с отворен кръг от типа вода-вода. За тяхното използване е нужен сондажен кладенец, което би могло значително да повиши разходите за изграждане на термопомпената система. Последният вид е рядко приложим в бита и по-често използваем в земеделски и индустриални обекти.

Предимства

Предимствата на термопомпените инсталации са огромни. На първо място те позволяват значително свиване на разходите за електричество, осигурявайки топлинна енергия от естествени източници за захранване на основните битови консуматори – отопление, охлаждане и затопляне на водата в жилището.

От финансова гледна точка топлинната помпа е най-рентабилното решение. Макар първоначалните разходи да не са съвсем минимални, в периода на експлоатация възвръщаемостта е в минимални срокове. Разходите по време на използване са най-ниски в сравнение с всички останали източници. Допълнителен плюс е, че се използва един напълно чист природен ресурс.

Термопомпените системи, предлагани от нас, включително всичките им компоненти, са изработени от висококачествени материали, което е гаранция за дългосрочна и безпроблемна работа. Дизайнът им е компактен и елегантен, а освен това използват напълно автоматизиран контрол и предлагат най-високо ниво на сигурност.

Свържете се с нас, за да ви помогнем в избора на подходящото за целите ви термопомпено съоръжение. Ще ви предложим решения, съобразени изцяло с вашите предпочитания, нужди и бюджет.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.Свързани категории