UPS – непрекъснато захранване

UPS – непрекъснато захранване

Полезна информация

Всяко прекъсване на електроподаването би могло да доведе до сериозни технически проблеми в една фотоволтаична или стандартна ел система. Инсталациите, които не могат да си позволят рязък спад в напрежението, пренапрежение или изключване подаването на електрически ток трябва да се снабдят с подходящо за целите им UPS  непрекъснато захранване.

Свойства

Работата на UPS устройствата се състои в осигуряване на електрическо захранване за важните електроуреди в случай на отпадане на централната електрическа мрежа. Резервният източник на захранване се включва мигновено (в рамките на милисекунди), осигурявайки енергия за известен период, докато електроподаването бъде възстановено.

Юпиесът може да работи в комбинация с инвертор със зарядно устройство и акумулаторни батерии. Тогава най-важните консуматори биха могли да работят при отпадане на централното електроподаване. Особено важно е посредством такова устройство да се осигури резервно захранване на пелетни котли, горелки, циркулационни помпи за локално парно и други съоръжения, с цел предотвратяване на по-сериозни аварии.

Има редица плюсове на конфигурацията ю пи ес + инвертор и акумулатор, най-важният от които е снабдяването с електричество от 430W до 144kW за избран от потребителя времеви период. Монтажът на резервната захранваща система е максимално прост и лесен, а същевременно се следи честотата и напрежението на външната част. При възникване на необичайни и опасни стойности, инверторната конфигурация се включва своевременно.

В зависимост от избора на модел, инверторът би могъл да работи на монофазен и трифазен ток. Като цяло са възможни голям брой комбинации от мощности и време на автонономно токоподаване. При нужда е възможно да се добавят допълнителна акумулираща и инвертираща мощност.

За да осигурите по-продължително време на работа на ключовите консуматори, не се препоръчва с резервната електроенергия да се подсигуряват мощни консуматори като бойлери, нагреватели и отоплители. Те биха изчерпали бързо наличната мощ, така че при по-дълги прекъсвания на електричеството захранването им е безпредметно.

Избирайки UPS непрекъсваемо захранване, е важно да определите какви са основните ви цели – какъв тип уреди искате да подсигурите в случай на токови прекъсвания? Бихте могли да използвате специализираните онлайн калкулатори, за да изчислите общата мощност, която ще потребявате.

Важна е пиковата електроконсумация, както и желаният брой часове автономна работа, от които се нуждаете. Определяйки вероятните консуматори, е нужно да определите има ли сред тях и колко на брой са с висок пусков ток, например циркулационни помпи. Видът на захранването в обекта също е важно да се определи, защото на пазара се предлагат устройства пригодени да работят единствено на монофазен или трифазен ток. Има и комбинирани модели.

Свържете се с нас, за да ви помогнем в избора на подходящото за целите ви устройство.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.