Ветрогенератори

Ветрогенератори

Полезна информация

Хибридни или самостоятелни енергийни системи, базирани на възобновяеми природни източници решават да изградят все повече бизнес обекти в страната ни. Вятърът е един от естествените ресурси, с помощта на който може да се генерира електричество, достатъчно да покрие нуждите по-малки и по-крупни приложения. Предлаганите от нас ветрогенератори са от висок клас и на разумна цена. Офертата ни включва цялостно изграждане на автономни енергийни системи.

Какво представляват

Ветрогенераторите са съоръжения, преобразуващи кинетичната енергия в електрическа. Основен енергоизточник е движението на въздушните маси над земната повърхност, предизвикано от взаимодействието между слънчевата топлина и земното движение. Ветрогенераторът може да бъде самостоятелно работещ или действащ в една крупна система – вятърна електроцентрала.

Принципът на работа на този вид електроцентрали е съвсем прост. Ветрогенераторите използват специално конструиран ротор, задвижван от въздушното течение. Роторът е свързан с различен брой витла (перки), по повърхността на които се създава налягане, вследствие въртенето. Витлата произвеждат механична енергия, която с помощта на електрогенератор се превръща в електрическа.

Видовете ветрогенератори биват с вертикална и с хоризонтална ос на въртене. Турбините с вертикална ос са по-икономични и предлагат по-безшумна работа. Ефективността им е по-ниска, но достатъчна за жилищни нужди. Същевременно са по-лесни за поддържане и обслужване, защото не се нуждаят от устройства, които да насочват турбината към въздушния поток.

Ветрогенератори с хоризонтална ос произвеждат по-голяма електрическа мощност. Монтират се на голяма височина (обикновено върху кула) и използват мощно витломоторно задвижване. Така турбината е винаги насочена по посока на въздушното движение , като от значение е и фактът, че витлата са с по-ефективен, аеродинамичен профил, подобен на самолетно крило.

Малките ветрогенератори работят на принципа на ветропоказателя. Големите са с относително бавна скорост на въртене, но те са значително по-устойчиви на извънредно силни пориви на вятъра.

Спрямо принципа им на действие, турбините могат да се разделят на такива, използващи принципа на съпротивлението срещу силата на въздушния поток. Съществуват и ветрогенератори с въздушен винт, който преобразува енергията от движението на въздуха в механична, използвайки аеродинамичната си форма. Третият вид са ротори с комбинирано действие. Те оказват съпротивление на насрещния вятър и създават подемна сила чрез специфичната си форма.

Условия за изграждане

Част от дейността на нашата компания включва цялостно изграждане на автономни електроцентрали, базирани на възобновяеми енергоизточници, в това число и вятърни системи. Към всеки проект се отнасяме еднакво отговорно, следвайки стриктно определени работни етапи. Преди да преминем към същинската реализация на проекта, ние правим предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и т.н.

Изготвя се схема, определяща оптималната топлогия на автономната система, както и се избира най-подходящия в случая ценови вариант. Същинската работа представлява изграждане на поддържаща конструкция при стриктно следване на монтажните указания. Следващите етапи включват монтаж на генератори и присъединяване към потребителската мрежа посредством кабели и апаратура.

С изброените до тук стъпки не се изчерпва работата на експертните ни екипи. Завършената система се счита за окончателно предадена на инвеститора/клиент, едва след като се проведе обучение за работа с електроинсталацията. Участието ни във вашия енергиен проект не приключва с това, обаче. Ние осигуряваме професионална поддръжка на изградените от нас съоръжения за целия период на тяхната експлоатация.Висококачествен професионален монтаж

Ние от EuroSolar.bg предлагаме не просто широка гама соларни системи и допълнителни технически решения, базирани на алтернативни енергийни източници. На нас можете да разчитате за висококачествен професионален монтаж на същите, който се изпълнява съобразно указанията за всяка отделна разработка.

Наред с продажба и доставка на закупените продукти, предлагаме също проектиране и професионално изграждане на соларни системи за топла вода, комбинирани инсталации за отопление и климатизация, термопомпени системи и соларни помпи за сондаж или кладенец. Всяка група продукти от каталога ни подлежи на професионално монтиране и въвеждане в експлоатация. Монтажните ни екипи имат капацитет да покрият територията на цялата страна.